top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 2

Marvin Aquino

lilibuton nya

an gabos na kurbada

kan sakuyang kabilugan,

puon sa ugat,

sa ubak,

sa pinakalaog,

sagkod sa itaas

kaining lawas.


matugdon sya

sa sakuyang daghan

kun pagal na.

dai nya sakuya bibilangon

kun pampira na

o pampira na sya.


Ang Ibong Dadapo sa Akin 2

lilibutin nya

ang lahat ng pagliko

sa aking kabuuan,

mula sa ugat,

sa balat,

sa pinakaloob,

sa taas

ng aking bulas.


dadapo sya

sa aking dibdib

kung napapagal.

hindi nya isusumbat sa akin

kung nakailan na sya

at kung pang-ilan sya.


The Bird that will Land on Me 2

he will explore

all the turns

of my entire being,

from the veins,

the skin,

the innermost parts,

on top

of my mass.


he will land

on my chest

when tired.

he will not utter

how many he has had

and how many I have had. 


bottom of page