top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

An Gamgam na Matugdon Sako 6

Marvin Aquino

dai nya babarion

an saraditon kong sanga

dawa maburubalyo sya,

dawa magburubayle sya.


ta an sakuya, saiya.

an saiya, saiya man sana.

Ang Ibong Dadapo sa Akin 6

di nya kayang baliin

ang maliliit kong sanga

kahit tumawid-tawid pa,

kahit umindak-indak sya.


dahil ang akin ay kanya,

at ang kanya, ay kanyang kanya. 


The Bird that will Land on Me 6

he cannot break

my small branches

even if he crosses,

even if he dances.


because what is mine is his

and what is his is entirely his.


bottom of page