top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Borta Boyz

Michael Thomas Nelmida

Bakit itong mga borta

ay mahilig sa

nota na mahilig

rumampa para

humahada sa

Kubaw, Recto at

Avenida.

Mahilig magpatugtog ng

musika. Madalas mag-isa

nagpapakalunod sa pagkanta

Kalimitan dalawa,

duet sa pagkuha ng duket

Minsan tatlo, naghahati

sa isang mikropono.

Madalang ang isang lupon ng

orkestra.

Borta Boyz (lit. Muscled Men)

Why are these borta men

fond of

notes, fond of

cruising to

suck cock in

Kubaw, Recto,

Avenida.

Fond of playing

music. Often alone

drowning themselves in singing

Sometimes in twos,

for a duet of snatching body parts

Sometimes in threes, to share

a single microphone.

It is rare to find an entire

orchestra.

bottom of page