top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Libang Island

Michael Thomas Nelmida

Kagyat kang magiging bakasyonista,

dadaan sa dalampasigan kapag

may pangangailangan pagkatapos

maglibang. Of course, mang iiwan.

Bakit ang mga lalaki ay parang turista tuwing tag-init?

Naghahanap ng langit kapag sila ay naiinip.

Bakit ang mga lalaki ay mahilig sa puki?

Ginawang tourist spot itong g-spot

Mahilig mag-iwan ng souvenir,

takot naman sa responsibility,

pareho lang naman may butas itong puwit at guhit.

Libang (Pleasure) Island

You will immediately become a vacationer,

passing by the beach when

fulfilling a need after

having fun. Of course, you will leave.

Why are men like tourists during summer?

They look for heaven when bored.

Why do men love vaginas?

Turning this g-spot into a tourist spot

Fond of leaving souvenirs

but scared of responsibility,

even if the ass and the vagina both have holes.

bottom of page