top of page

Pulgada

Steno Padilla

Tuwing Linggo ng gabi
magkasandig ang iyong likod
at aking dibdib,
tatlong pulgadang agwat
ng mga pusong
iisa ang tibok,
iisa ang pintig.

Sa gabing magkatabi
nilalaro ang tuwid mong buhok
ng antukin kong mga daliri,
katumbas ng bawat hibla
ay mumunting ligaya—
sinusuyod ang pagod,
hinahawi ang lungkot.

Tuwing Linggo ng gabi
kapag kita ay katabi
libangan kong pagmasdan
sa iyong pagkahimbing
ang maamo mong mukha,
at lihim kong dalangin
sa sinumang diyos na gising
na umaga’y ‘wag paratingin
upang ikaw at ako
dito sa sariling mundo
ay manatiling magkasuyo.

Inch

Every Sunday night

your back rests

on my chest,

the three-inch gap

of hearts

with one pulse,

with one beat.

On the night I am beside you

your straight hair plays

with my sleepy fingers,

from each strand of it

comes little joys––

soothing the exhaustion,

clearing the sadness.

Every Sunday night

when you are beside me

I take pleasure in watching

as you sleep

your gentle face,

and I secretly pray

to whichever god left awake

not to make the morning come

so that you and I

in this world that we own

can stay close to each other.

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

bottom of page