top of page

Unan

Steno Padilla

Nilibot ko ang lambak at kapatagan
ng iyong katawan,
tinikman ang asim at alat ng laman—
namasyal habang tangan-tangan
ang kaligayahan
sa buong magdamagan.

Narating ko ang kalangitan
sa lilim ng iyong kariktan;
kusa kong nabitawan
ang pinapasan
nang ganap kang maranasan.

Habang kita’y pinagmamasdan
luha ay pinipigilan;
sa isip kita’y idinuduyan
at pinasasalamatan
habang himbing sa higaan
at braso ko ang iyong unan.

Pillow

I travelled the valley and plain

of your body,

tasted the sourness and saltiness of the flesh––

explored while carrying

the joy

of the entire night.

I reached heaven

in the shade of your beauty;

I easily let go

of my baggage

when I fully experienced you.

As I stare at you

I hold back the tears;

In my mind I cradle you

and I thank you

as you sleep in bed

with my arm as your pillow.

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

bottom of page