top of page

PROJECT GRACE-UP

NATIONAL LGBTQ+

WRITERS WORKSHOP

Oda sa saksakan

Michael Thomas Nelmida

Ipasok mo ang iyong

kahinaan sa aking

kalaliman,hayaang

lumubog sa aking

kalamnan para

mabuhay ang iyong

katawan.

Ode to the receiver

Come insert your

weakness into my

depth, let it

sink into my

flesh to

make live your

body.

bottom of page